Contact

Wij Bouwen Brandevoort

Brandevoort staat op de kaart

Wereldwijd is er belangstelling voor de architectuur en het stedenbouwkundig plan van Brandevoort. De wijk, die inmiddels alweer 20 jaar bestaat, is opgezet volgens de principes van New Urbanism (letterlijk: Nieuwe Stedelijkheid). Deze stroming is gericht op het verhogen van de sociale cohesie binnen een stad of dorp waarmee de kwaliteit van leven naar een hoger plan getild wordt. Zo is binnen Brandevoort wonen, werken en recreëren met elkaar vermengd. Dit brengt diversiteit in de wijk.

Typerend voor een nieuw stedelijke wijk is de opzet van een traditioneel dorp: een centraal gelegen kern (De Veste), vormgegeven als een vestingstadje waar verdichting van de bebouwing is toegepast. Hierdoor wordt contact tussen bewoners en werknemers in de gebouwen bevorderd. Rondom De Veste zijn diverse woonplannen gerealiseerd en nog te realiseren. Door de positionering van de verschillende woonwijken ben je nooit ver verwijderd van alle faciliteiten die Brandevoort rijk is.

Website Wij Bouwen Brandevoort

Gedreven met passie, toewijding en veel positieve energie.

Portfolio